Βραβεία και Αναγνωρίσεις  - Caravia Beach Hotel Kos
Βραβεία και Αναγνωρίσεις

Το Caravia Beach Hotel έχει λάβει πολλά βραβεία για τις υπηρεσίες του και για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους δράσεις.

Το μεγαλύτερο βραβείο όμως είναι τα χαμόγελα των πελατών μας!

Share it